Trends and news

Dostaňte pod kontrolu výkonnost Vaší pobočkové sítě, zlepšete efektivitu obchodních míst, zvyšte prodej a zákaznickou spokojenost.

Máme správně rozloženou kapacitu lidí v pobočkové síti?

Základní otázka vedení společnosti, která je na stole poměrně často, ale není snadné na ní získat správnou odpověď. Mnoho lidí se dívá pouze na obchodní výkonnost jednotlivých obchodních míst, ale to ne zcela vypovídá o tom jak jsou lidské zdroje využity. Máme ještě prostor pro další obchodní růst, nebo jsme již za hranou možného využití a klienti čekají ve frontě? Můžeme snižovat počty zaměstnanců, nebo se snížením příjdeme i o business? Toto jsou Velice jednoduché a relevantní otázky většiny manažerů kteří řídí nějaký business a pobočkové sítě. Bohužel bez zprávného měření a potřebných nástrojů pro interpretaci dat není možné získat správnou odpověď. V současnosti většina společností jako banky, retailové řetězce a další mají mnoho dat ze CRM, Quematiků, traffic counterů a dalších systémů, ale je pro ně obtížné s těmito daty správně pracovat. Proto abychom věděli jak jsou lidské zroje rozloženy v napříč celou pobočkovou sítí, je nutné zjistit jak klienti chodí na jednotlivé pobočky v průběhu dne (workload), čas který je nutný k vyřízení jednotlivých klientských požadavků (obchod/servis) a naplánování směn na jednotlivých pracovištích. Teprve v okamžiku propojení všech dat je možné vytvořit celkový obraz pobočkové sítě s rozložení lidských zdrojů včetně identifikace míst s potenciálem dalšího růstu, možností snížení lidí a míst kde je nutné týmy naopak posílit. Na základě naší zkušenosti s výše uvedeným zpracováním dat můžeme dosáhnout úspory až 10% v personálních nákladech a díky efektivnějšímu rozložení zdrojů zvýšit výkon minimálně o 10%-15% v prvním roce.

Flexibilní plánování směn bude hrát klíčovou roli v ekonomikách s nízkou nezaměstnanností.

V zemích s rostoucí ekonomikou a nízkou nezaměstnaností se bude neustále zvyšovat tlak na zaměstnavatele a jejich práci se zaměstnanci. Nízká flexibilita firem v práci se zaměstnanci a jejich úvazky bohužel hraje proti nim, omezuje růst společnosti a v některých případech může mít i negativní dopad na jejich klienty. Zvyšující se spotřeba domácností se bude promítat do větší klientské návštěvnosti a objednávání zboží. Tyto věci by měly být také reflektovány v plánování jednotlivých zaměstnaneckých směn. Mnoho lidí preferuje flexibilní pracovní dobu, nebo zkrácený pracovní úvazek a díky větší míře správného zapojení těchto lidí je možné značně eliminovat negativní dopad nízké nezaměstnanosti a podpořit tak růst společnosti a klientskou spokojenost.

Mnoho společností má bohužel vytvořené interní bariéry ve využívání flexibilních směn které pramení z interních firemních procesů a malých zkušeností s plánováním takových směn.

Společnosti které se toho chopí a využíji to jako svojí výhodu budo moci naplno vytěžit ekonomický růst oproti osatním.

Máte ještě lidské kapacity pro růst Vašeho businessu, nebo jste již překročili Vaše možnosti?

Manažeři neustále tlačí business kupředu, ale všechny věci mají své limity. Otázkou je, co se stane když se zvýší počet klientů a jejich požadavků. Budeme ještě schopni klienty uspokojit a nebo bez dalších lidských zdrojů nebudeme schopni klienty obsloužit? Důležité je mít možnost měřit klíčové ukazatele a mít možnost flexibilně reagovat na měnící se poptávku na trhu. Tato věc je klíčová pro optimalizaci nákladů a maximálního využití růstového potenciálu. Pokud chcete z auta dstat maximum tak musíte sledovat okolí, budíky v autě a tomu přizpůsobovat rychlost. V businessu je to stejné. Pro úspěšné řízení je nezbytné vědět jak jsou jednotlivé lidské zdroje vytížené, co k tomu přispívá a mít možnost flexibilně reagovat na měnící se podmínky.

© Copyright - Romana Solutions / FFCG