Tutorials

Jak pracovat s ROMANOU. Nastavte vaše dovednosti a dovednosti vašich managerů.

ROMANA objevování

Základní popis funkcí ROMANY.

Vytvořte organizační strukturu

Jak ROMANA umí snadno spravovat vaši organizační strukturu

Organizujte zaměstnance

Vytvořte seznam zaměstnanců a začleňte je do organizační struktury

Plánujte vaše zaměstnance

Nastavte jednoduše pracovní plán pro zaměstnance

© Copyright - Romana Solutions / FFCG