Kdo je ROMANA

Nástroj pro řízení pobočkových sítí a zaměstnanců na jednotlivých pracovištích

ROMANA je robotická manažerka, která pomáhá firmám s řízením, organizací lidské  kapacity a optimalizuje směny s ohledm na tok klientů/výrobních požadavků

  • Úspora mzdových nákladů 5-10%
  • Zrychlení času na plánování 50%
  • Nárůst obchodních výsledů 10%

Řízení organizační struktury

Hierarchie

Hierarchické členění dle požadavků společnosti (region /oblast/město/pobočka/pracoviště)

Pobočka

Na jednu pobočku je možné nastavit neomezené množství pracovišť

Pracoviště

U každého pracoviště je možné nastavit specifické parametry

Aktivity

Ke každému pracovišti je možné nastavit specifické aktivity

Řízení zaměstnanců a pracovní síly

Karta zaměstnance

Každý zaměstnanec má svojí kartu kde jsou evidovány základní údaje.

Role

Uživatelům je možné přiřadit různé role které určují přístup do systému a jeho oprávnění.

Pracovní zařazení

Každý zaměstnanec je zařazen v organizační struktuře a systém eviduje celou historii.

Výkazy práce

Zaměstnanci mají přístup do svých plánů a výkazů které jim systém generuje. Management má dle oprávnění možnost sledovat celou organizační strukturu.

.

Plánování zaměstnanců

Plán

Inteligentní plánování pracovníků na jednotlivá pracoviště

Predikce zátěže

Predikce zátěže na jednotlivých pracovištích a algoritmizace počtu doporučených pracovníků na jednotlivé půl hodiny

Vytížení pracovišť

Agregace vytížení jednotlivých pracovišť (optimální rozložení/přetížení zaměstnanců/nedostatečné vytížení)

Legislativa a vnitřní předpisy

Hlídání dodržování zákoníku práce a dalších norem

Reporting

Souhrnné informace

Agregace vytížení jednotlivých poboček /oblastí/ regionů a k nim příslušných pracovišť

Trendové ukazatele

Podrobné rozbory a trendy za jednotlivé měsíce

Porovnávání

Porovnání plánů a reálného provozu

Porovnávání výkonnosti jednotlivých poboček /pracovišť mezi sebou

Integrace

Propojení s účetními a podnikovými systémy

© Copyright - Romana Solutions / FFCG